Załącznik nr 1 do regulaminu

I. Lista towarów zakazanych

Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń zawierających:

 1. Treści pornograficzne, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt; w tym treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 18 lat.
 2. Treści rasistowskie nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, bezwyznaniowych.
 3. Materiały z treścią, naruszającą dobra osobiste osób trzecich.
 4. Towary, które naruszają prawa autorskie tj. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne.
 5. Prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie, maturalne, wypracowania itp. a także usługi powiązane z ich tworzeniem.
 6. Miotacze gazu, paralizatory, broń i amunicja.
 7. Materiały wybuchowe i pirotechniczne.
 8. Napoje alkoholowe.
 9. Produkty lecznicze.
 10. Ludzi.
 11. Organy ludzkie lub zwierzęce.
 12. Żywe lub martwe okazy zwierząt.
 13. Fałszywe dowody rejestracyjne pojazdów oraz dowody oryginalne, bez pojazdów do których zostały wydane.
 14. Podróbki marek tj. usługi lub towary oznaczone w sposób, który może wprowadzić w błąd klientów.
 15. Obligacje, akcje, wierzytelności, udziały w spółkach, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych.
 16. Oprogramowanie na licencji „nie do sprzedaży” w wersji testowej oraz darmowej oraz zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
 17. Instrukcje oraz oprogramowanie służące do usuwania blokady kart SIM w telefonach komórkowych.
 18. Urządzenia oraz oprogramowanie służące od usuwania zabezpieczeń w komputerach.
 19. Oprogramowanie łamiące prawa, przestrzegania poufności danych osobowych.
 20. Substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku tj. kwas siarkowy.
 21. Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze.
 22. Tytoń oraz wszelkie wyroby tytoniowe.

II. Lista towarów dopuszczonych warunkowo

Lp. Ogłoszenie zawiera Warunki
1 Publikacje w formie elektronicznej - e-booki Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji
2 Treści pornograficzne Sprzedawane płyty lub kasety muszą być oryginalne, licencjonowane egzemplarze
3 Bilety na imprezy rozrywkowe, sportowe, artystyczne Koszt biletów musi być zgodny z cennikiem organizatora
4 Zwierzęta Sprzedający musi zapewnić humanitarne i bezpieczne warunki transportu, najlepiej odbiór osobisty
5 Broń i jej części Oryginalna broń lub jej replika wytworzona przed rokiem 1850, wiatrówki – energia maksymalna pocisku 17 J
6 Pociski, amunicja Amunicja niezawierająca substancji chemicznych, wybuchowych ani żadnych innych zagrażających życiu