Wysokie kary za fałszowanie żywności

2008-07-30

Producenci żywności zapłacą kary nawet do 10% rocznego przychodu za fałszowanie swoich produktów. Nie będą też już mogli bezkarnie uchylać się od kontroli inspektorów jakości handlowej.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przygotowaną przez Ministerstwo Rolnictwa. Nowe przepisy mają ułatwić walkę z fałszerzami żywności oraz zdyscyplinować producentów artykułów spożywczych wprowadzających klienta w błąd.

Autorzy projektu wprowadzają do ustawy definicję zafałszowanego artykułu rolno-spożywczego. Obejmie ona sytuacje, gdy żywność nie będzie posiadała cech gwarantowanych przez producentów w informacji na opakowaniu produktów. Zdaniem resortu rolnictwa są to nieuczciwe praktyki handlowe, które wprowadzają konsumenta w błąd, powodując wybór produktu, który faktycznie nie spełnia oczekiwań kupującego.

Projekt zakłada, że producent będzie musiał zapłacić pięciokrotność korzyści majątkowej ze sprzedaży żywności, która nie odpowiada deklarowanej jakości, jednak minimum 500 PLN. Kary w wysokości nawet do 10% przychodów będą też zobowiązani zapłacić przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu żywność zafałszowaną.

Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, kontrolerzy będą mogli podać do publicznej wiadomości firmy, które działają nieuczciwie. Przepisy wprowadzają jednak ograniczenia. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy informacje takie byłyby istotne z punktu widzenia rzetelności praktyk rynkowych.

Projekt zakłada, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości inspektorzy będą mogli zakazać sprzedaży nie tylko badanej partii produktu, ale również całego zapasu przechowywanego u przedsiębiorcy.

Źródło: Gazeta Prawna