Wyniki badań na zawartość glutenu

2012-03-06

Przedstawiamy wyniki V tury BADAŃ KONSUMENCKICH na zawartość glutenu w produktach, jakie przeprowadza Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Tym razem w laboratorium Nuscana przebadanych zostało kilka różnych grup produktów.

Pierwsza grupa to produkty od specjalistycznych producentów żywności bezglutenowej. Zbadaliśmy po jednym produkcie firm: Bezgluten, Balviten, Celiko, Ultraeuropa i Glutenex. O ile produkty pierwszych czterech firm były w „bezglutenowym” porządku, czyli zawierały poniżej 20 ppm, to z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy wynik mąki kukurydzianej firmy Glutenex – powyżej 80 ppm!

Poprosiliśmy laboratorium o dodatkowe rozcieńczenie i doprecyzowane tego wyniku. Okazało się, że „Mąka kukurydziana bezglutenowa” (nr partii 09.05.12 2925) zawiera 184,4 ppm glutenu! Jest to znaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości 20 ppm dla produktu bezglutenowego (rozporządzenie WE 41/2009). W tej sytuacji zgłosiliśmy ten fakt do właściwych inspekcji z prośbą o pilną interwencję.

Dalsze informacje są już dla nas bardziej optymistyczne.

Drugą grupą przebadanych przez nas produktów były przyprawy. Od czasu gdy na większości z nich pojawiły się napisy ostrzegające o możliwej zawartości glutenu mamy problem ze znalezieniem bezpiecznych przypraw. Nie ma w tej chwili na rynku polskich producentów przypraw jasno opisanych jako bezglutenowe. I tu wyniki też są zaskakujące, choć w przeciwieństwie do poprzedniej grupy jest to bardzo pozytywne zaskoczenie. We wszystkich próbkach przebadanych przez nas nie wykryto glutenu. Niezależnie czy firmy deklarowały, że w zakładzie jest stosowany gluten (Kamis, Prymat) czy nie było nic niepokojącego na etykiecie (Apetita, Nestle Polska, Dary Natury, Kotanyi) – wszystkie produkty okazały się bezpieczne.

Trzecia grupa zbadanych produktów to kakao różnych firm (Wedel, Puchatek, Nesqiuck). Wszystkie próbki okazały się bezglutenowe. Dodatkowo zbadaliśmy bardzo popularne Salami Gold (Sokołów). Zarówno na etykietach kakao, jak i na salami nie było żadnych niepokojących informacji i jak się okazało nie było też glutenu.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie Bezglutenowej