Wyższe kary za fałszowanie żywności

2008-10-06

Nawet do 10% dochodu może stracić producent, który będzie sprzedawał żywność złej jakości czy zafałszowaną - wynika ze znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

rozumieniu ustawy artykuły zafałszowane to produkty, w których rzeczywisty skład nie odpowiada podanej w opakowaniu nazwie, a często również informacji o składnikach. Chodzi np. o używanie nazwy "masło" czy "ser" dla produktów, które mają dodatek np. tłuszczów roślinnych. Ponadto firmy stosują różnego rodzaju dodatki, takie jak: barwniki, polepszacze i zagęszczacze, których nie ujawniają w składzie produktu.

Za przekazanie do handlu takich produktów, minimalna kara będzie wynosić 1.000 PLN, a maksymalna do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary.

Posłowie odrzucili poprawkę, która zobowiązywałaby Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do publikowania wszystkich swoich decyzji administracyjnych. Komisja rolnictwa uznała, że wystarczy publikowanie decyzji istotnych dla konsumentów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Inspekcja będzie mogła zakazać producentowi wprowadzenie do obrotu lub wycofanie z handlu całej partii zafałszowanego produktu, na podstawie wyników próbki pobranej tylko z części partii. Może także polecić przekwalifikowanie towaru do niższej kategorii lub nakazać jego zniszczenie.

Źródło: Gazeta Prawna, Wprost.pl