Warunkowa zgoda KE na połączenie w czekoladzie

2010-01-13

Komisja Europejska zgodziła się na warunkowe przejęcie angielskiego Cadbury przez amerykański koncern Kraft Foods. Uwzględniła uwagi zgłaszane przez polski Urząd Antymonopolowy.

Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć, a nawet blokowania transakcji, które mogą trwale zakłócić konkurencję na rynku. Oceniając koncentrację mogą wydać zgodę na jej dokonanie, uzależnić ją od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków bądź też zakazać transakcji. Uzyskanie zgody jeszcze przed jej faktycznym dokonaniem transakcji ma służyć ochronie konkurencji przed negatywnymi skutkami koncentracji.

Zasadniczym warunkiem, który przesądza o tym czy daną transakcję rozpatruje krajowy urząd antymonopolowy czy Komisja Europejska jest wymiar wspólnotowy danej koncentracji. Komisja Europejska rozpatruje zasadniczo transakcje, w których łączny światowy obrót wszystkich uczestników koncentracji wynosi ponad 5 mld euro, a łączny obrót przypadający na Unię, każdego z co najmniej dwóch uczestników koncentracji, wynosi więcej niż 250 mln euro. Z kolei Prezes UOKiK właściwy jest w sprawach koncentracji, które wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a których wysokość obrotu nie przekroczyła tych wielkości.

Po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego koncentracji na rynku europejskim Komisja przekazuje kopie zgłoszenia wszystkim krajowym urzędom antymonopolowym. W ramach ochrony konkurencji na europejskim rynku każde z państw członkowskich może wyrazić swoją opinię w sprawie i wnieść uwagi do wydawanej decyzji lub zgłoszonych propozycji warunków. Tak było w przypadku wydanej właśnie zgody warunkowej dla Kraft Foods i Cadbury, do której swoje zastrzeżenia zgłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W konsekwencji Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie przez amerykański koncern Kraft Foods angielskiego Cadbury Decyzja KE pod pewnymi warunkami. Transakcja jest uzależniona od sprzedaży działalności Cadbury w zakresie wyrobów czekoladowych w Rumunii i w Polsce.

Spółka Kraft jest producentem żywności i napojów działającym w ponad 150 krajach. Należą do niej takie marki jak Milka, Alpen Gold czy Toblerone. Cadbury działa w ponad 60 krajach na rynku produkcji i sprzedaży wyrobów czekoladowych i cukierniczych. Jest liderem rynku w Wielkiej Brytanii i Irlandii przede wszystkim dzięki marce Dairy Milk. W takich państwach jak Polska, Rumunia czy Portugalia obecny jest dzięki posiadaniu miejscowych marek. Obie spółki odgrywają ważną rolę na europejskim rynku wyrobów czekoladowych.

Nałożony przez Komisję Europejską warunek dotyczący polskiego rynku uwzględnia uwagi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cadbury posiada w Polsce m.in. markę Wedel, która jest najsilniejszą w naszym kraju marką czekolady z tradycjami oraz najbardziej cenną na rynku słodyczy. Ponadto spółka jest bezpośrednim konkurentem produktów Kraft Foods. Przykładowo: Alpejskie mleczko (Kraft Foods) konkuruje z Ptasim mleczkiem (Cadbury–Wedel), a na rynku czekolady: Milka z czekoladami Wedla.

Zdaniem polskiego Urzędu Antymonopolowego zgoda na przejęcie znacząco wzmocniłaby pozycję rynkową Kraft Foods w Polsce, podwajając udział w rynku tego koncernu. Dlatego Urząd sugerował sprzedaż przez Cadbury marki Wedel i związanych z nią aktywów. Obawy Urzędu dotyczyły silnego wpływu planowanej transakcji na polski rynek słodyczy, w szczególności czekolady w tabliczkach. Właśnie na nim Kraft Foods znacząco umocniłby swoją siłę rynkową, co mogłoby przyczynić się do ograniczenia konkurencji.

Sugestie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia wydana właśnie warunkowa zgoda Komisji Europejskiej dla przejęcia angielskiego Cadbury przez amerykański koncern Kraft Foods.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów