Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem działającym na rynku pieców i maszyn dla cukiernictwa i piekarnictwa.

2007-01-26

Rynek pieców i maszyn dla piekarń i cukierni w Polsce pomimo kilkusetletniej tradycji, w pełni rozwinął się dopiero w latach 90' kiedy to powstanie wolnego rynku i konkurencja stworzyły podstawy do zmian organizacyjnych przedsiębiorstw oraz możliwości pozyskiwania inwestorów.

Zmieniająca się sytuacja wymusiła na firmach zmianę strategii i odejście od orientacji produktowej. Jakość i cena nie były już głównymi atrybutami, zachęcającymi klienta do zakupu. Aby nie wypaść z rynku, producenci i dystrybutorzy maszyn piekarniczych i cukierniczych przyjęli strategię zorientowaną na klienta i na jego maksymalne zadowolenie z oferowanych produktów i usług. Pozyskując klienta, przedsiębiorstwa starają się, aby nie był on klientem „jednorazowym” i zabiegają o utrzymywanie poprawnych relacji z odbiorcami. Z pomocą w tych działaniach przychodzi przedsiębiorstwom najnowsza technologia, a w szczególności dedykowane rozwiązania informatyczne w postaci systemów klasy CRM – Customer Relationship Management. Przykładem takiego rozwiązania jest system emrm - Multi Relationship Management oferowany przez firmę Technodat Sp. z o.o.

Systemy klasy CRM wspomagają budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami, oraz znacznie upraszczają i usprawniają działanie firm. Poprzez możliwość dostosowania oprogramowania, przedsiębiorstwa otrzymują narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb i stylu pracy. Wpływa to na wzrost efektywności działań i przekłada się na obniżenie generowanych kosztów.

Wielu producentów maszyn piekarniczych świadczy usługi kooperacyjne poprzez wykonawstwo oraz wdrażanie rozwiązań technicznych w oparciu o dokumentację klienta bądź też projekty wykonane przez własne biuro konstrukcyjno-technologiczne. Dlatego też, niezbędna w ich pracy jest integracja systemów informatycznych z innymi aplikacjami. Z myślą o tych producentach zaprojektowany został specjalistyczny moduł o nazwie emrm.Connect, który obsługuje integrację z dostępnymi na rynku systemami ERP, CAD/CAE oraz systemami typu Office.

Producenci i dystrybutorzy wielokrotnie borykają się z problemem obsługi posprzedażnej maszyn piekarniczo-cukierniczych i pieców, a także wymaganiami ewidencjonowania wszelkich informacji o tychże urządzeniach. Już nie tylko wytyczne i kontrole Urzędu Dozoru Technicznego oraz przepisy Dyrektywy Maszynowej wymagają od przedsiębiorstwa stosowania się do wyznaczonych procedur, ale zwiększająca się konkurencja na rynku dostawców maszyn piekarniczo-cukierniczych wymusza wdrażanie skutecznych i sprawnych systemów zarządzania serwisem. Wymaganiom tym sprosta emrm.Service, który poprzez gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o obsługiwanej maszynie i jej serwisie, w połączeniu z modułem emrm.Planner oferuje firmom szybką i profesjonalną obsługę, sprawne zarządzanie posiadanymi urządzeniami, bieżącą kontrolę ich stanu technicznego, a przede wszystkim dotrzymywanie terminów przeglądu i serwisu. System pozwala zredukować czas i wydatki związane z obsługą administracyjną, ujednolica dokumenty firmowe wpływając tym samym na poprawę wizerunku firmy.

Firma Technodat, dystrybutor oprogramowania emrm, w ogólnopolskim konkursie EUROPRODUKT otrzymała nagrodę w kategorii produkt roku 2006, za innowacyjne oprogramowanie wspomagające zarządzanie informacją i relacjami w przedsiębiorstwie - system emrm-Multi Relationship Management.

Nagroda EUROPRODUKT przyznawana jest produktom charakteryzującym się wysoką jakością, nowoczesną technologią wytwarzania, przyjaznym środowisku naturalnemu i bezpiecznym w użytkowaniu oraz posiadającym ciekawe wzornictwo. Dzięki swym niepowtarzalnym walorom, produkty te zasługują na miano najlepszych, a dzięki przyznanej nagrodzie kreują pozytywny wizerunek nagrodzonego przedsiębiorstwa jako cenionego producenta i eksportera.