Rusza szósta edycja Funduszu Kropli Beskidu

2010-03-11

Firmy z systemu Coca-Cola oraz Fundacja „Fundusz Partnerstwa” ogłosiły dziś szóstą edycję programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu. Celem projektu jest wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw obywatelskich na rzecz poszanowania i ochrony zasobów wodnych jednego z najpiękniejszych regionów Polski – Beskidu Sądeckiego.

Program, tak jak w latach poprzednich, jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji takich jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe, etc, znajdujących się na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad.

„Fundusz Kropli Beskidu to konkurs małych dotacji i najskuteczniejsza metoda aktywizacji społeczności lokalnych gmin Beskidu Sądeckiego. Staramy się zachęcać mieszkańców do podejmowania i wdrażania inicjatyw promujących dobre rozwiązania ekologiczne, które choć niewielkie, w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego regionu, poprawy wizerunku miejscowości i między innymi do zmian w sposobach gospodarowania zasobami środowiska, w szczególności wodnymi. Takie inicjatywy podejmowane wysiłkiem całych społeczności dają duży efekt środowiskowy i przyczyniają się do globalnej ochrony klimatu” – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.
Tegoroczny regulamin Funduszu Kropli Beskidu kontynuuje założenia z poprzedniego roku, opiera się na dwóch rodzajach dotacji: I stopnia do kwoty 5 000 złotych – przeznaczone na projekty o charakterze edukacyjnym oraz dotacje II stopnia do 25 000 złotych – na realizację projektów przynoszących mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego. Regulamin Funduszu Kropli Beskidu i kryteria oceny projektów są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl

Termin składania wniosków upływa 16 kwietnia 2010 roku. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu, firm systemu Coca-Cola, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz Funduszu Partnerstwa.

Środki w ramach dotacji I stopnia powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2010 roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2011 roku.

Organizacje oraz osoby, które chcą przystąpić do programu mogą również liczyć na merytoryczną pomoc ze strony fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu. Dla chętnych zostaną zorganizowane warsztaty prowadzone przez ekspertów w dziedzinie ochrony zasobów wodnych, gdzie będzie można zdobyć wiedzę na temat form ochrony zasobów środowiska wodnego oraz poznać przykłady dobrych praktyk, a także zasad ubiegania się o dotacje, przygotowywania projektów, sposobów ich realizacji oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych. Warsztaty umożliwią również poszerzenie informacji na temat założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, wód mineralnych Beskidów, ichtiofauny dorzecza Popradu, płazów występujących na tym terenie,etc.

Fundusz Kropli Beskidu powstał w 2005 roku jako wspólna inicjatywa firm systemu Coca-Cola:
Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz fundacji Fundusz Partnerstwa, która nim zarządza. Szczegółowe informacje o programie dotacyjnym oraz jego Regulamin znajdują się na stronie: www.ffp.org.pl