OSM Piątnica uruchomiła własną elektrociepłownię

2012-02-08

Spółdzielnia zainwestowała ponad 13 mln zł w budowę i wyposażenie nowej, wydajnej elektrowni z systemem odzyskiwania ciepła. Koszty inwestycji zwrócą się prawdopodobnie już po 4 latach.

Budynek nowej elektrociepłowni OSM Piątnica został oddany do użytku pod koniec 2011 r. Od tego czasu zakład mleczarski w Piątnicy wytwarza własną energię elektryczną i cieplną. W czasie realizacji obiektu na wszystkich etapach od stadium projektowego do wykonawczego przestrzegano zasad zrównoważonego rozwoju. Elektrociepłownia działa zgodnie z normami środowiska, z zachowaniem standardów emisji zanieczyszczeń powietrza i wód gruntowych. „Łączny koszt inwestycji przekroczył 13 mln złotych, z czego ok. 1,5 mln złotych pochłonęły prace budowlane, natomiast pozostałe koszty związane były z zakupem urządzeń i wykonaniem technologii energetycznej” – opowiada Tomasz Głasek, Kierownik Działu Handlu OSM Piątnica.
Od 18 stycznia 2012 r., po uzyskaniu koncesji od Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wysokosprawnej kogeneracji, firmie przysługuje wynagrodzenie za żółty certyfikat. „Nowa elektrociepłownia pracuje na zasadzie wysokosprawnej kogeneracji, polegającej na wytwarzaniu prądu elektrycznego w połączeniu z wytwarzaniem ciepła” – wyjaśnia Głasek. – „Obiekt pokrywa całkowite zapotrzebowanie zakładu na energię elektryczną i cieplną. Paliwem wykorzystywanym do spalania jest gaz ziemny. Dodatkowo, urządzenia przystosowane są do spalania biogazu. Wysoka sprawność energetyczna urządzeń oraz unikanie strat przesyłowych pozwalają uzyskać wysoki poziom wykorzystania energii pierwotnej. Ciepło odzyskiwane jest na kilku stopniach: z płynów chłodzących silnik agregatów prądotwórczych, w kotle odzysknicowym oraz w ekonomizerach”.
Dzięki nowej elektrociepłowni Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy znacznie obniżyła koszty energetyczne. „W skali roku szacowane oszczędności wyniosą około 3 mln złotych, z czego połowa to różnica pomiędzy kosztem wytwarzania energii cieplnej oraz elektrycznej, a kosztem zakupu takiej samej ilości energii od ciepłowni i dystrybutora energii elektrycznej” – wylicza Tomasz Głasek. – „Kolejne 2 mln złotych oszczędności rocznie to kwota z tytułu dopłat za posiadanie żółtych certyfikatów. Przy oszczędnościach na tym poziomie w skali roku, koszty inwestycji zwrócą się po 4 latach”. Decyzja o wybudowaniu własnej wydajnej elektrociepłowni zapadła nie tylko ze względów finansowych. Zanim powstała, operator systemu energetycznego nie był w stanie zapewnić energii w ilości umożliwiającej zakładowi w Piątnicy dalszy rozwój. Obecnie firma jest zabezpieczona energetycznie, ponieważ pozyskuje energię z dwóch źródeł.
Elektrociepłownia to nie jedyna inwestycja zrealizowana przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy posiada kotłownię gazową, stację uzdatniania wody oraz własną oczyszczalnię ścieków, która jest obecnie rozbudowywana i modernizowana. „Po zakończeniu prac będziemy mieć możliwość oczyszczenia do 2500 m3 ścieków na dobę, co w zupełności zaspokoi potrzeby zakładu w perspektywie najbliższych kilku lat” – mówi Tomasz Głasek. – „Projekt rozbudowy oczyszczalni przewiduje przeniesienie procesu napowietrzania do dwukrotnie większej komory o pojemności 5780 m3. Oczyszczalnia ścieków będzie działała w systemie trzystopniowym z podwyższonym usuwaniem biogenów – azotu i fosforu”.

Więcej informacji na temat firmy OSM Piątnica na stronie www.piatnica.com.pl

Aktualności

2020-09-04 12:01:50 | Komentarze: 0

Szczypta wiedzy o pieprzach

Pieprz to, obok soli, najbardziej znana przyprawa na całym świecie i stosowana w niemal każdej kuchni. Nie tylko podkreśla smak potraw, ale ma też właściwości prozdrowotne, dlatego po młynek z czarnymi ziarnami warto sięgać jak najczęściej. A co z innymi wersjami kolorystycznymi? Marka Appetita podpowiada, jak ich używać i jak uratować zbyt pieprzne dania!

„Grześki świecą przykładem” w loterii z okazji powrotu do szkoły

25. Urodziny Wafli Familijnych – loteria konsumencka

Ishida: Nowe modele zwiększające możliwości pakowania owoców

Naturalne suplementy odchudzania. Przypraw dietę z Appetitą

Grześki latem nie pływają w czekoladzie!

Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU – nowość w ofercie produktów smakowych marki

Illy stawia na naważarki od Ishida

„Elfy same w domu” – świąteczna kampania Pepsi w niezwykłej odsłonie!

Inspekcja x-ray: Jaki system wybrać do pakowania dnej żywności?