Fasola wrzawska zarejestrowana jako chroniona nazwa pochodzenia

2012-01-17

W dniu 13 stycznia 2012 roku fasola wrzawska została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.). Jest to już trzydziesty trzeci polski produkt zarejestrowany w unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

Fasola wrzawska to suche nasiona fasoli wielokwiatowej (Phaseolus multiflorus), tycznej. Masa 1 000 nasion waha się od 2 100 do 2 900 g w zależności od rodzaju gleb oraz warunków meteorologicznych w okresie wegetacji. Nasiona fasoli są bocznie spłaszczone o kształcie nerkowatym, czyste, całe, dojrzałe, dobrze wykształcone, o wilgotności nie przekraczającej 18 %, nie wyschnięte, bez otworów spowodowanych przez owady. Nasiona charakteryzują się błyszczącą okrywą nasienną o jednolitym białym zabarwieniu.

Obszar, na którym uprawia się fasolę wrzawską położony jest w województwie podkarpackim na terenie Równiny Tarnobrzeskiej i Doliny Dolnego Sanu. Od północnego-zachodu teren ten ogranicza rzeka Wisła. Przez środek tego obszaru przepływa rzeka San, mająca swoje ujście do Wisły w pobliżu miejscowości Wrzawy. Teren ten stanowi północną część Kotliny Sandomierskiej.

Fasola wrzawska charakteryzuje się dużą wielkością nasion (w porównaniu z innymi odmianami fasoli wielokwiatowej jest od 40 do 90 % większa), zdolnością pochłaniania wody (wyższą o 20 % w stosunku do fasoli pochodzącej spoza ww. obszaru geograficznego), słodkim smakiem, naturalnym i swoistym zapachem oraz krótszym czasem gotowania (o ok. 10 min w stosunku do fasoli wielokwiatowej spoza tego obszaru).

Przed wprowadzeniem do obrotu produktu posiadającego zarejestrowaną nazwę, producenci muszą poddać się kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Ma ona na celu potwierdzenie, że na każdym etapie wytwarzania danego produktu spełnione zostały wymagania specyfikacji. Pozytywny wynik kontroli jest gwarancją wysokiej jakości produktu, co w konsekwencji odgrywa ogromną rolę przy budowaniu zaufania konsumentów i powoduje wzrost popytu na dany produkt.

Producenci ze Stowarzyszenia Producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach, wnioskujący o zarejestrowanie nazwy fasola wrzawska, jako organy kontrolne upoważnione do przeprowadzania kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją, wybrali upoważnione jednostki certyfikujące – PNG Sp. z o.o., COBICO Sp. z o.o. oraz TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych