Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłu spożywczego

2012-03-28

Jak przedsiębiorstwa działające w przemyśle spożywczym mogą usprawnić i unowocześniać swoją działalność? Jakie są rozwiązania informatyczne kierowane są do sektora spożywczego? Jakie są korzyści ich wdrożenia na przykładzie polskich przedsiębiorstw? Na te pytania spróbują odpowiedzieć Eksperci decyzje-IT.pl, specjalistycznego serwisu internetowego specjalizującego się w oprogramowaniu dla biznesu.

Branża przemysłu spożywczego w Polsce z chwilą wejścia na unijny rynek mierzy się z ogromną konkurencją producentów wyrobów spożywczych nie tylko na rodzimym rynku, ale również na europejskim. Po kilku latach obecności w UE można stwierdzić, że nasze polskie produkty są coraz bardziej doceniane przez zachodnich konsumentów i plasują się na wysokich pozycjach w rankingu jakości. Dobra jakość i „naturalna konkurencyjność” polskich produktów spożywczych stwarza dla tego sektora wciąż duże możliwości ekspansji i rozwoju.

W sektorze przemysłu spożywczego dotacje unijne w różnej formie i z różnych funduszy odgrywają znaczącą rolę w rozwoju i wydatkach inwestycyjnych. Ważne jest to, że pomimo kryzysu, liczne polskie przedsiębiorstwa spożywcze korzystają z wielomilionowych dotacji na informatyzację. Stąd proces zakupu i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem rynku spożywczego jest znacznie aktywniejszy, niż w innych sektorach przemysłu.
Stojąc przed wyborem systemu warto zastanowić się, czy przedsiębiorstwo działające na rynku spożywczym wymaga szczególnego rozwiązania IT, a jeśli tak to jakiego, czy wystarczy mu standardowy zintegrowany system informatyczny, który stosowany jest z powodzeniem w innych branżach.

- Sektor spożywczy charakteryzuje całe mnóstwo specyficznych wymagań wobec systemu. Warto wymienić choćby zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, śledzenie i utrzymywanie parametrów jakościowych produktów, zarządzanie produktami o krótkiej przydatności do spożycia, rygorystyczną obsługę rotacji zapasów, czy choćby identyfikowalność, a zatem możliwość śledzenia produktów na każdym etapie łańcucha dostaw w oparciu o numer partii i serii - wymienia Piotr Milewski, Dyrektor Konsultingu, itelligence Sp. z .o.o.

Polskie przedsiębiorstwa działające w przemyśle spożywczym są coraz bardziej liczącymi się użytkownikami systemów klasy MES (Manufacturing Execution System), ERP/MRP (Manufacturing Resources Planning), WMS (systemy zarządzania magazynami – Warehouse Managemeny System), EDI (elektroniczny obieg dokumentów) i innych. Na rynku polskim można znaleźć bogatą ofertę rozwiązań IT dla sektora spożywczego. Za najważniejszych oferentów uznaje się tych, którzy mają na koncie znaczącą liczbę wdrożeń oraz od dawna wprowadzają swoje rozwiązania do tego sektora.

Oprócz rozwiązań największych światowych producentów (m.in. Microsoft, QAD, IFS, Epicor) z powodzeniem wdrażane są polskie rozwiązania (m.in polskich dostawców takich jak BPSC, PC Guard, Comarch, Alan Systems, Sykom). W celu zmniejszenia kosztów i uzyskania wyższego ROI oferowane są systemy prekonfigurowane. O ile klasyczne systemy SCM (Supply Chain Management) w polskiej branży spożywczej pozostają wciąż rzadkością, interesującym podejściem może tu być zastosowanie innej koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw - Demand Driven Supply Network (DDSN – sieć dostaw sterowana popytem). Ma ona na celu wsparcie rynkowej strategii rozwoju firm oraz promowanie najlepszych praktyk produkcyjnych i logistycznych w branży spożywczej i dóbr konsumpcyjnych. Dlaczego sterowanie siecią dostaw poprzez popyt ma w branży spożywczej szczególne znaczenie? Jeśli producent samochodów nie reaguje na zmiany popytu przez parę miesięcy, to i tak może w przyszłości sprzedać wcześniejsze modele samochodów. Jeśli na zmiany popytu szybko nie zareagują przedsiębiorstwa z przemysłu spożywczego i nie uda im się sprzedać swoich produktów, to w bardzo krótkim czasie, poniosą ogromne straty, gdyż niesprzedane towary nie będą nadawały się do konsumpcji.

W artykule opracowanym przez redakcję decyzje-IT.pl zostały zaprezentowane efekty wdrożeń zintegrowanych systemów IT w polskich przedsiębiorstwach działających w przemyśle spożywczym, oto niektóre z nich:

Wdrożenie w Grupie Kapitałowej Graal zajmującej się przetwarzaniem i konserwowaniem ryb
Okres wdrożenia: 2007/ 2008
Liczba użytkowników systemu: 150
System: IFS Applications
Producent i Dostawca: IFS Poland
Efekty wdrożenia: Głównymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia systemu IFS Applications było zgromadzenie w jednym miejscu i zapewnienie dobrego dostępu do informacji generowanych w różnych lokalizacjach i działach spółek należących do Grupy Kapitałowej Graal. Usprawnione zostały także, obszary działalności związane z finansami (możliwość monitorowania kosztów), produkcją, zakupami i logistyką. Moduł IFS Produkcja pozwala obecnie na ewidencję w systemie struktur recepturowych i produktowych, wykorzystywanych w trakcie produkcji wyrobów gotowych i półproduktów. Umożliwia również szczegółowe śledzenie kosztów produkcji i bieżącego zużycia wykorzystywanych surowców. Z kolei moduł IFS Dystrybucja zapewnia wsparcie procesu sprzedaży produktów klientom Grupy Kapitałowej Graal, wśród których są także duże sieci handlowe. Wymiana dokumentów, takich jak zamówienie czy faktura VAT pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej Graal a sieciami handlowymi może się obecnie odbywać drogą elektroniczną.

Wdrożenie w Zakładach Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie zajmujących się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż
Rok wdrożenia: 2006/2007
Liczba użytkowników systemu: 115
System: QAD Enterprise Applications, eB2
Producent i Dostawca: QAD Polska
Efekty wdrożenia: W efekcie wdrożenia systemu QAD eB2, powstało w pełni zintegrowane rozwiązanie, które umożliwiło stworzenie unikalnego systemu rozliczania produkcji oraz integrację wcześniej rozproszonych obszarów funkcjonowania firmy. Dzięki wdrożeniu, dane firmy są obecnie agregowane, przekazywane i księgowane przez jeden spójny system. Mimo dynamicznego rozwoju firmy, której załoga produkcyjna zwiększyła się z 200 do 750 osób, system nadal wykazuje dużą elastyczność.

Wdrożenie w firmie Zeelandia Sp. z o. o, producenta i sprzedawcy komponentów piekarskich i cukierniczych
Rok wdrożenia: 2005
Liczba użytkowników systemu: 32
System: ERP Epicor iScala
Dostawca: Epicor Software Corporation
Efekty wdrożenia: Dzięki wdrożeniu kompleksowego rozwiązania informatycznego firma Zeelandia osiągnęła znaczące korzyści głównie w zakresie zarządzania magazynem. Miłym zwieńczeniem prac nad wdrożeniem systemu było przyznanie Zeelandii tytułu Lidera Informatyki Computerworld w 2007. Dodatkowo po wdrożeniu w Polsce firma Zeelandia zdecydowała się na system ERP także w Czechach, Niemczech i Rumunii.

Więcej rozwiązań przedstawionych zostało w drugiej części artykułu na serwisie decyzje-IT.pl. Zachęcamy do przeczytania na stronie: http://decyzje-it.pl/showpage.php?pageID=21&erp-artykuly=id_grouptextentry_2830
Kompleksowa wiedza o rozwiązaniach IT dedykowanych przedsiębiorstwom przemysłu spożywczego dostępna jest na stronie: http://decyzje-it.pl/rozwiazania-it-dla-branz/przemysl-spozywczy.html

Autorzy zbiorowi: Eksperci serwisu decyzje-IT.pl
Decyzje-IT.pl
Wydawca: Decyzje-IT.pl
WWW: www.decyzje-it.pl