Program szkoleniowy dla menadżerów polskich firm w Japonii i Korei finansowany przez Komisję Europejską

2013-11-06

Executive Training Programme w Japonii i Korei (ETP) jest programem rozwoju kadr skierowanym do europejskiej kadry kierowniczej oraz firm, które chciałyby lepiej zrozumieć rynek japoński i koreański.

Program ten zapoczątkowany został w 1979, w Japonii. Organizację szkoleń w Korei rozpoczęto w 2002 roku. Komisja Europejska przewiduje kontynuację programu do 2015 roku, co oznacza że obecnie trwający cykl jest najprawdopodobniej ostatnią szansą na skorzystanie z programu.Program jest podzielony na 3 moduły i trwa 45 tygodni:

Moduł 1
3-tygodniowe szkolenie w Anglii na temat kultury, historii i zagadnień społecznych Japonii lub Korei - organizator: SOAS (The School of Oriental and African Studies University of London).

Moduł 2
30-tygodniowe szkolenie w Japonii lub Korei na temat ekonomii, kultury biznesowej, które połączone będzie z nauką podstawowych struktur językowych - organizator: Waseda University (Tokio), Yonsei University (Seul).

Moduł 3
12-tygodniowy staż w jednej z firm w Japonii lub Korei.

Opisany wyżej cykl szkoleniowy zakończony stażem, zapewnia jego uczestnikom pogłębienie wiedzy o gospodarce Japonii lub Korei jak również o kulturze i języku danego kraju. Dla uczestników Programu Komisja Europejska zapewnia pokrycie kosztów całego szkolenia oraz dofinansowanie kosztów pobytu w Tokio czy Seulu w wysokości 26,400 EUR w Japonii oraz 24,000 EUR w Korei.

Do tej pory w ramach programu ETP szkolenie w Japonii ukończyło ponad 1000 przedstawicieli kadry menadżerskiej w tym 7-miu z Polski. Natomiast na szkolenie do Korei wysłano około 70 osób w tym jedną z Polski.

Program ETP przeznaczony jest zarówno dla dużych firm, które mogą korzystać z możliwości szkolenia nawet kilku osób oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak pokazują badania ok. 60% dotychczasowych uczestników programu wywodziło się z sektora MŚP. Dodatkowo brak jest ograniczeń dotyczących branży działania przedsiębiorstwa.

Minimalne wymagania dla firm zatrudniających uczestnika programu (tzw. sponsoring companies):

· prowadzenie działań eksportowych lub inwestycyjnych w Japonii lub Korei bądź posiadanie planów na rozwój eksportu i inwestycji w tych krajach; aplikacje mogą składać również organizacje zapewniające wsparcie dla europejskich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu i inwestycji w Japonii lub Korei,
· posiadanie głównej siedziby firmy na terenie Unii Europejskiej, posiadanie europejskiej tożsamości i produkowanie towarów lub usług na terenie UE,
· zatrudnianie minimum 5 osób, bądź posiadanie rocznych obrotów w wysokości co najmniej 500 000 EUR,
· zobowiązanie się do pokrycia części kosztów utrzymania uczestnika podczas trwania programu,
· zobowiązanie do utrzymania stosunku pracy z uczestnikiem na czas trwania programu.

Z kolei minimalne wymagania dla uczestników programu obejmują:

· posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE,
· posiadanie zatrudnienie w firmie aplikującej o udział w programie,
· doskonała znajomość języka angielskiego,
· nieuczestniczenie w poprzednich edycjach ETP,
· posiadanie dyplomu uczelni wyższej w stopniu co najmniej licencjata/inżyniera oraz 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
lub
· co najmniej 2 lata nauki na uczelni wyższej oraz 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

Aplikacja do programu ETP odbywa się online poprzez dedykowaną stronę programu: www.euetp.org
Zarówno aplikacja jak i wsparcie koordynatora programu na Europę Centralną i Wschodnią jest bezpłatne.

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji na cykl szkoleniowy 2014-2015: 15 maj 2014 r.

Źródło: www.euetp.org


Pliki do pobrania

Szkolenia

Forum Managerów Jakości Branży FMCG

Data rozpoczęcia: 2014-05-20
Data zakończenia: 2014-05-21

Rozliczenie produkcji kluczowym wyzwaniem producentów w branży spożywczej

Data rozpoczęcia: 2014-03-21
Data zakończenia: 2014-03-21

Śledzenie partii i jakości najistotniejszym wyzwaniem producentów branży spożywczej

Data rozpoczęcia: 2014-04-11
Data zakończenia: 2014-04-11

Stosowanie podwójnych jednostek miar ważnym wyzwaniem producentów branży spożywczej.

Data rozpoczęcia: 2014-04-25
Data zakończenia: 2014-04-25

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-12-11
Data zakończenia: 2014-12-13

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-09-18
Data zakończenia: 2014-09-20

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-10-16
Data zakończenia: 2014-10-18

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-11-20
Data zakończenia: 2014-11-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-03-20
Data zakończenia: 2014-03-22

AKADEMIA LEAN SIX SIGMA - Green Belt

Data rozpoczęcia: 2014-04-17
Data zakończenia: 2014-04-19