Szukaj firmy


Professional Consulting Expanders

Informacje ogólne

Firma Professional Consulting Expanders rozpoczęła działalność w 2003 roku. Jej głównym zadaniem było i jest doradztwo i szkolenia w zakresie rozwoju pracowników. Od 2006 roku doradcy PCE aktywnie wspomagają klientów w uzyskiwaniu dotacji na projekty szkoleniowe ale również inwestycyjne. Od 2010 roku firma rozszerzyła działalność o wsparcie merytoryczne, dotacyjne i wykonawcze w zakresie odnawialnych źródeł energii (biogazownie, fermy wiatrowe i fotowoltaiczne).
Obecnie pomaga swoim klientom w eksporcie i imporcie produktów z Chin poprzez kojarzenie ze sobą kontrahentów lub pośredniczeniu w transakcjach.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Z poważaniem,
Artur Kucharski